top of page

1. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Najsledovanejšie články

Približná doba vyhotovenia architektonického návrhuje 2 až 3 týždne.

Pár a Architect

Vraví sa, že prvý krok je ten najdôležitejší a inak tomu nie je ani pri výstavbe Vášho rodinného domčeka. V tomto kroku sa snažíme Váš sen zviditeľniť a pomocou realistického 3D návrhu to dokážeme hravo zvládnuť.

OSOBNÉ STRETNUTIE

V prvom kroku je osobné stretnutie na pozemku a konzultácia s investorom. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože získame základne informácie o budúcej stavbe, Vaše predstavy a požiadavky, ekonomické kritéria aké by mali byť dodržané.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Z informácií, ktoré sme získali na osobnom stretnutí a taktiež pri posúdení parametrov Vášho pozemku vypracujeme dispozičné riešenie rodinného domu.

 

PODORYS STAVBY

V prípade že sme dosiahli požadované dispozičné riešenie tak sa vypracuje detailný pôdorys stavby.

3D VIZUALIZÁCIA

Pohľad na vysnívaný domček pomocou 3D návrhu, kde sa s klientom konzultuje:

  • Odtieň strešnej krytiny.

  • Laminácia okien a dverí.

  • Konštrukčné prevedenie okien a dverí.

  • Odtieň fasády stien a sokla.

 

ROZPOČET STAVBY

Na základe nadobudnutých poznatkov vypracujeme detailný rozpočet Vašej stavby (v prípade že sa jedná o projekt firmy Tatra Haus môže sa jednať o drobnú zmenu kalkulácie, ktorá je zapríčinená požiadavkami investora).

Interierovy-dizajn.png

INTERIÉROVÝ DIZAJN

Preco-drevodom.png

PREČO DREVODOM

projekt-na-mieru.png

TVORBA PROJEKTU

NA MIERU

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Približná doba vyhotovenia projektovej dokumentácie je 3 týždne.

projektova-dokumentacia.jpg

Výsledkom kroku č.1 (architektonický návrh), boli podklady na detailne vypracovanie projektu pre získanie stavebného povolenia. Taktiež táto dokumentácia slúži ako dôležitý podklad pre realizačnú firmu a tým sa eliminujú množstvo zbytočných chýb a nedostatkov počas výstavby.

3. STAVEBNÉ POVOLENIE

Približná doba nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia je 2 až 4 mesiace.

stavebne-povolenie_edited.jpg

Po získaní projektu rodinného domu, môže začať proces vybavovania stavebného povolenia. Treba brať na vedomie že je potrebné vyjadrenie rôznych inštitúcií a nie len obce. S tohto dôvodu sa môže celý proces vybavovania predĺžiť.

4. VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

Približná doba vyhotovenia výrobnej dokumentácie je 1 týždeň.

vyrobna-dokumentacia_edited.jpg

Súčasne, s procesom vybavovania stavebného povolenia, riešime výrobnú dokumentáciu, kde máte priestor ešte na dodatočné úpravy, prípadne požiadavky, ktoré neboli zohľadnené (elektrické vypínače a zásuvky, dispozičné úpravy ako napr. posun alebo zmena priečok, stavebné puzdra v dome – posuvne interiérové dvere, …)

5. REALIZÁCIA VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

realizacia-vystavby.jpg

Ak máte v rukách právoplatné stavebné povolenie, už nič nebráni tomu, aby sa mohla začať samotná realizácia Vášho vysnívaného domčeka. Doba výstavby záleží od prevedenia stavby:

  • HOLODOM – cca. 3 až 4 týždne

  • ŠTANDARD – cca. 3 mesiace

  • NA KĽÚČ – cca. 4 mesiace

6. ODOVZDANIE STAVBY

odovzdanie-staby.jpg

V tomto kroku Vám odovzdáme stavbu vrátane preberacieho protokolu, stavebného denníka a taktiež aj certifikáty použitých materiálov. Všetky tieto dokumenty sú potrebné k získaniu kolaudačného rozhodnutia.

7. UŽÍVANIE RODINNÉHO DOMU

carousel-bg-2-1.jpg

Veríme, že vďaka firme Tatra Haus, budete maximálne spokojní s celým procesom výstavby a následným užívaním rodinného domčeka.

bottom of page