img

Vladimír Ufnár

Riaditeľ spoločnosti

img

Ing. Radovan Ufnár

Obchodné zastúpenie

img

Ing. Lucia Hanečáková

Ekonomické oddelenie

img

Ján Šľachta

Stavebný dozor

img

Richard Ficko

Technologické oddelenie

img

JUDr. Tomáš Petro

Právne poradenstvo