top of page

PROJEKT NA MIERU

3D NÁVRH

 • Architektonická štúdia, ktorá charakterizuje stavbu a teda investor ako aj zhotoviteľ majú reálnu predstavu, čo je predmetom výstavby.

 • Ide o architektonické riešenie stavby rodinného domu.

 • Predstavuje dôležitý podklad k vypracovaniu projektovej dokumentácie.

 • Doba vypracovania je cca 2 týždne.

390,- EUR

CENA ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE

PROJEKT

 • Projekt odborne definuje spôsob, ako bude prebiehať výstavba.

 • Ide o technické riešenie stavby rodinného domu.

 • Predstavuje podklad k získaniu stavebného povolenia ako aj podklad k realizácií stavby.

 • Doba vypracovania cca 3 týždne.

1.290,- EUR

CENA PROJEKTOVEJ ŠTÚDIE

AKO SA VYHOTOVUJE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. OSOBNÉ STRETNUTIE

Team Meeting

Najsledovanejšie články

V prvom kroku pri vyhotovení projektovej dokumentácie je osobné stretnutie na pozemku a konzultácia s investorom. Ttento krok je veľmi dôležitý, pretože získame základne informácie o budúcej stavbe, Vaše predstavy a požiadavky, ekonomické kritéria aké by mali byť dodržané. V prípade že nemáte dostatočnú predstavu, nevadí. Sme tu pre Vás a radi Vám poradíme a pomôžeme.

2. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

TATRAN_dispozicne-riesenie.jpg

Z informácií, ktoré sme získali na osobnom stretnutí a taktiež pri posúdení parametrov Vášho pozemku vypracujeme dispozičné riešenie rodinného domu.

3. OSOBNÉ STRETNUTIE

podorys.jpg

V prípade že sme dosiahli požadované dispozičné riešenie tak sa vypracuje detailný pôdorys stavby.

4. 3D VIZUALIZÁCIA

TATRAN_skica_scene_B_edited.jpg

Pohľad na vysnívaný domček pomocou 3D návrhu, kde sa s klientom konzultuje:

 • Odtieň strešnej krytiny.

 • Laminácia okien a dverí.

 • Konštrukčné prevedenie okien a dverí.

 • Odtieň fasády stien a sokla.

5. ROZPOČET

rozpocet.jpg

Na základe nadobudnutých poznatkov vypracujeme detailný rozpočet Vašej stavby.

6. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

TATRAN_scene_B.jpg

Ak je celá architektonická štúdia odsúhlasená tak sa prejde k posledného bodu a to je detailne vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá slúži na získanie stavebného povolenia a samozrejme ako dôležitý a presný podklad k realizácií stavby.

 • Sprievodná a technická správa.

 • Situácia osadenia stavby na pozemok.

 • Dispozícia rodinného domu.

 • Pôdorys rodinného domu.

 • Rezy rodinného domu.

 • Základné pohľady rodinného domu.

 • Pohľad na strechu rodinného domu.

 • Statika základov a krovu.

 • Výkaz reziva krovu.

 • Schéma zdravotechniky.

 • Projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

 • Žumpa (ak je súčasťou stavby).

 • Energetické zhodnotenie.

 • Požiarná ochrana.

 • Schéma ústredného kúrenia.

 • Elektroschéma.

bottom of page