Konštrukčný systém

Konštrukcia podlahy, stropu a strechy je takmer identická ako pri klasických murovaných konštrukčných systémoch z tehly. Dokonca, ak si vezmeme skladbu strechy, či stropu môžeme vidieť, že hlavnú nosnú časť tvorí surové drevo, ktoré má tendenciu pracovať, čo môže trvať aj dlhší čas pokiaľ sa v konštrukcií ustáli.

Skelet alebo hlavný nosný prvok obvodovej a priečkovej steny firmy Tatra Haus je tvorený z tepelne upravených hranolov, inými slovami takéto drevo je vysušené a tým nedochádza k procesom v konštrukcií. Dnes môžeme bádať aj 200 až 400 ročné drevostavby, ktoré boli vysušované prirodzené. Skelet našich stavieb je uzatvorený z obidvoch strán sadrovláknitými doskami, ktoré predstavujú náhradu murovanej konštrukcie (viac o tejto doske sa dozviete na obrázkoch nižšie).

Dôležitým faktorom konštrukcie obvodového plášta je použitie kvalitnej parotesnej membrány (fólia vo vnútri stenách). Mnoho firiem využíva lacnejší variant a to v podobe parozábrany a tu vzniká problém.

Inteligentná parotesná membrána sa v moderných drevostavbách využíva v konštrukciách obvodových stenách, strešných plášťov, či už v prevetrávaných alebo neprevetrávaných a tiež aj pri drevených stropoch. O čo teda ide? V zimnom období, keď je tlak vodných pár z interiéru orientovaný smerom von, to znamená, že fólia sa správa ako parozábrana, pretože difúzny odpor fólie je maximálny. Naopak, v letnom období vplyvom prehrievania strechy dochádza k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a teda aj k uvoľneniu vlhkosti z dreva, čo znamená že difúzny odpor membrány klesá, a preto sa táto fólia správa ako difúzna a umožňuje prechod vlhkosti, ktorá sa uvoľnila zo strešnej konštrukcie do interiéru.

Preto ak sú v stavbách použité kvalitné a certifikované materiály vravíme o MODERNÝCH DREVOSTAVBÁCH. Moderné drevostavby sa vyznačujú vynikajúcimi tepelno-technickými vlastnosťami, ktoré zároveň dokážu udržať vyprodukované teplo v pohodlí domova, čím sa dosiahne nízkoenergetický štandard.

Konštrukcia obvodovej steny

MateriálHrúbka
Interiérová (minerálna/sadrová) omietka1,5 mm
Armovacia sklotextílna sieťka6 mm
Sadrovláknitá doska FERMACELL12,5 mm
Inteligentná parotesná membrána ISOVER0,5 mm
Tepelná minerálna izolácia ISOVER160 mm
Rámová konštrukcia z KVH hranolov160 mm
Sadrovláknitá doska FERMACELL12,5 mm
Fasádna tepelná izolácia (polystyrén/vata)100 mm
Armovacia sklotextílna sieťka6 mm
Exteriérová silikónová omietka1,5 mm
img
img

Konštrukcia priečkovej steny

MateriálHrúbka
Interiérová (minerálna/sadrová) omietka1,5 mm
Armovacia sklotextílna sieťka6 mm
Sadrovláknitá doska FERMACELL12,5 mm
Tepelná minerálna izolácia ISOVER100 mm
Rámová konštrukcia z KVH hranolov100 mm
Sadrovláknitá doska FERMACELL12,5 mm
Armovacia sklotextílna sieťka6 mm
Interiérová (minerálna/sadrová) omietka1,5 mm

Konštrukcia podlahy

MateriálHrúbka
Základová doska vrátane KARI rohoží150 mm
Hydroizlolácia (asfaltové pásy)4 mm
Stavebná fólia0,15 mm
Tepelná izolácia podlahy EPS 100S100 mm
Al fólia PROFI reflex – THERMO
(špeciálna fólia pre podlahové vykurovanie DEVi)
0,2 mm
Podlahové vykurovanie DEVi
Anhydridový/cementový poter40/60 mm
Izolácia pod podlahovú krytinu3 mm
Podlahová krytina10 mm
img
img

Konštrukcia strechy

MateriálHrúbka
Drevená krokva (krov)180 mm
Difúzna fólia BRAMAC PRO PLUS Resistant0,6 mm
Sadrovláknitá doska FERMACELL12,5 mm
Drevené latovanie (krov)50 mm
Drevené kontralatovanie (krov)50 mm
Strešná krytina BRAMAC PROTECTOR PLUS25 mm

Konštrukcia stropu

MateriálHrúbka
Interiérová (minerálna/sadrová) omietka1,5 mm
Armovacia sklotextílna sieťka6 mm
Stropná sadrokartónová doska12,5 mm
Inteligentná parotesná membrána ISOVER0,5 mm
Tepelná minerálna izolácia ISOVER100 mm
Drevený trám200 mm
Tepelná minerálna izolácia ISOVER200 mm
Nášľapná vrstva (pochôdzné pódium)22 mm
img