1. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Vraví sa, že prvý krok je ten najdôležitejší a inak tomu nie je ani pri výstavbe Vášho rodinného domčeka. V tomto kroku sa snažíme Váš sen zviditeľniť a pomocou realistického 3D návrhu to dokážeme hravo zvládnuť.

OSOBNÉ STRETNUTIE

V prvom kroku je osobné stretnutie na pozemku a konzultácia s investorom. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože získame základne informácie o budúcej stavbe, Vaše predstavy a požiadavky, ekonomické kritéria aké by mali byť dodržané.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Z informácií, ktoré sme získali na osobnom stretnutí a taktiež pri posúdení parametrov Vášho pozemku vypracujeme dispozičné riešenie rodinného domu.

PODORYS STAVBY

V prípade že sme dosiahli požadované dispozičné riešenie tak sa vypracuje detailný pôdorys stavby.

3D VIZUALIZÁCIA

Pohľad na vysnívaný domček pomocou 3D návrhu, kde sa s klientom konzultuje:

  • Odtieň strešnej krytiny.

  • Laminácia okien a dverí.

  • Konštrukčné prevedenie okien a dverí.

  • Odtieň fasády stien a sokla.

ROZPOČET STAVBY

Na základe nadobudnutých poznatkov vypracujeme detailný rozpočet Vašej stavby (v prípade že sa jedná o projekt firmy Tatra Haus môže sa jednať o drobnú zmenu kalkulácie, ktorá je zapríčinená požiadavkami investora).

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Výsledkom kroku č.1 (architektonický návrh), boli podklady na detailne vypracovanie projektu pre získanie stavebného povolenia. Taktiež táto dokumentácia slúži ako dôležitý podklad pre realizačnú firmu a tým sa eliminujú množstvo zbytočných chýb a nedostatkov počas výstavby.

3. STAVEBNÉ POVOLENIE

Po získaní projektu rodinného domu, môže začať proces vybavovania stavebného povolenia. Treba brať na vedomie že je potrebné vyjadrenie rôznych inštitúcií a nie len obce. S tohto dôvodu sa môže celý proces vybavovania predĺžiť.

4. VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

Súčasne, s procesom vybavovania stavebného povolenia, riešime výrobnú dokumentáciu, kde máte priestor ešte na dodatočné úpravy, prípadne požiadavky, ktoré neboli zohľadnené (elektrické vypínače a zásuvky, dispozičné úpravy ako napr. posun alebo zmena priečok, stavebné puzdra v dome – posuvne interiérové dvere, …)

5. REALIZÁCIA VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

Ak máte v rukách právoplatné stavebné povolenie, už nič nebráni tomu, aby sa mohla začať samotná realizácia Vášho vysnívaného domčeka. Doba výstavby záleží od prevedenia stavby:

  • HOLODOM – cca. 3 až 4 týždne

  • ŠTANDARD – cca. 3 mesiace

  • NA KĽÚČ – cca. 4 mesiace

6. ODOVZDANIE STAVBY

V tomto kroku Vám odovzdáme stavbu vrátane preberacieho protokolu, stavebného denníka a taktiež aj certifikáty použitých materiálov. Všetky tieto dokumenty sú potrebné k získaniu kolaudačného rozhodnutia.

7. UŽÍVANIE RODINNÉHO DOMU

Veríme, že vďaka firme Tatra Haus, budete maximálne spokojní s celým procesom výstavby a následným užívaním rodinného domčeka.