top of page

KATALÓG PROJEKTOV

VLASTNÝ PROJEKT

Cena na vyžiadanie

projekt.jpg

INFORMÁCIE O STAVBE

Zastavaná plocha:

Úžitková plocha:

Využitie zastavanej plochy:

roof.png

Obostavaný priestor:

Počet obytných miestnosti:

height.png

Výška hrebeňa strechy:

sending.png

Sklon strechy:

house-roof.png
shop.png

Účel stavby:

cube-with-arrows.png

Rozmery domu (m):

fire.png

Vykurovanie:

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

ľubovoľne

Typ strechy:

shapes.png
lightning.png

Zdroj:

CHARAKTERISTIKA STAVBY

VLASTNÝ PROJEKT predstavuje ideálnu možnosť pre našich klientov. Stačí ak má klient predstavu o tom ako by mal vyzerať jeho vysnívaný domček, a naši projektanti vypracujú bezplatne návrh dispozície rodinného domu ako aj detailný pôdorys. Následne si so zákazníkom odkonzultujeme detaily výstavby. Na základe takto spracovaného návrhu a získaných informácií dokážeme vypracovať cenovú ponuku na výstavbu rodinného domu. Táto cena je ušitá „na mieru“ a klient má istotu že sa počas výstavby cena meniť nebude.

KOMPLETNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

 • preberací protokol

 • certifikát hrubej stavby

 • certifikáty použitých materiálov

 • stavebný denník

 • revízna správa elektroinštalácie

 • revízna správa bleskozvodu

 • atest (skúška) rozvádzača

 • tlakové skúšky rozvodov vody v rodinnom dome.

POČAS VÝSTAVBY VÁM GARANTUJEME:

VÝHODY FERMACELL DOSIEK:

 • Cenu, ktorá sa počas výstavby nezmení (iba v prípade ak investor má požiadavky mimo dohodnutého dokončovacieho balíka).

 • Odbornosť našich zohratých pracovníkov.

 • Precíznu kvalitu v podobe certifikovaných a overených materiálov.

 • Serióznu pomoc v akejkoľvek situácií.

 • Rýchlosť výstavby.

 • Možnosť realizácie počas celého roka.

 • Ústretovosť a pravidelnú komunikáciu o priebehu stavby.

ZÁRUKA STAVBY

 • Konštrukčný systém – 30 rokov

 • Strešná krytina – 10 rokov

 • Stavebné práce – 3 roky

 • Záruky našich dodávateľov a výrobcov

 • Energetický certifikát

FERMACELL (výhody).jpg

Späť na KATALÓG

KONTAKTUJTE NÁS

+421 917 213 902

bottom of page