top of page

FERMACELL® DOSKA

Drevostavby s prírodnými stavebnými materiálmi sú odpoveďou na globálnu výzvu hľadania zdravého, trvalého a moderného bývania. Mimoriadne materiálové a technologické vlastnosti sadrovláknitých dosiek FERMACELL® sú pre drevostavby ideálnym riešením, pretože vďaka týmto vlastnostiam spĺňajú prísne požiadavky na požiarnu ochranu, akustiku a statiku stavieb.

VIDEO: sadrokartón verzus  FERMACELL (pevnosť našej steny)

V bežných drevostavbách sú hlavne v interiéri použité sadrokartónové dosky. V tomto prípade ide hlavne o ekonomické riešenie opláštenia stien. Ak chceme však dosiahnuť aby steny mali vysokú pevnosť, statickú zaťažiteľnosť, kvalitnú zvukovú izoláciu alebo vysokú požiarnu odolnosť musí sadrokartón byť nahradený iným stavebným materiálom. OSB doska je spravidla horľavá a pri výrobe sú použité neprírodné pojivá (pojivo zabezpečuje súdržnosť drevených triesok). Pri danom materiály však nemôžeme vravieť o kvalite ovzdušia. Taktiež pri montáži dochádza k vyššej ,,chybovosti,,. Výhodou však predstavuje nízka cena, ktorá tak je rozhodujúcim faktorom pri voľbe. 

Stavebné dosky FERMACELL® sa používajú už viac ako 40 rokov a ich dominantné využitie je hlavne pri stenách drevostavieb.

 

POZNÁMKA: Odolnosť proti nárazom (mechanickému namáhaniu) zaručuje homogénna štruktúra sadrovláknitých dosiek.

VÝHODY POUŽITIA DOSIEK FERMACELL®

Drevo, ako prírodný stavebný materiál, prispieva k vytvoreniu príjemnej klímy prostredia. Sadrovláknité dosky FERMACELL® dopĺňajú jeho vlastnosti tým, že regulujú vlhkosť a teplotu. Sú vyrábané výhradne na báze prírodných materiálov, bez ďalších prísad či lepidiel a neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, ako je formaldehyd. Bolo preukázané, že sú prakticky bez emisií. V krátkom čase dokáže nadviazať škodliviny čo je optimálne pre alergikov (aktívne čistenie vzduchu). Pozitívne tak prispievajú k zdravej klíme v miestnostiach.  Priaznivé stavebne biologické vlastnosti dosiek boli potvrdené certifikátom IBR z Ústavu stavebnej biológie v Rosenheime a certifikátom "Low Emission Product" (Výrobok s nízkymi emisiami) vydaným renomovaným ekologickým inštitútom v Kolíne nad Rýnom.

VIDEO: Skúška odolnosti montovaného domu pri teste seizmických otrasov (zemetrasenie)

Ponúkajú stabilitu a bezpečie v kvalitných drevostavbách (sú ideálne pre suchú výstavbu). V praxi to teda znamená, že steny sú odolné voči seizmickým pohybom (zemetrasenie), inými slovami sú pevnejšie. Pri užívaní domu nemusíte riešiť kam môžem/nemôžem zavesiť predmety v dome. Dosky FERMACELL® udržia až 50kg na jednu hmoždinku – čo znamená že televízor, kuchynská linka, skrinka pod umývadlom či iné ,,ťažšie,, zariadenia zavesíte kde budete chcieť, bez vopred upravených konštrukcií domu. Pevnosť hrán stien je dosiahnutá bez použitia rohových ALU líšt (vďaka stabilným hranám dosiek).

POZNÁMKA: Pri pokusoch na tzv. Shake-Table bola potvrdená bezpečnosť a stabilita sadrovláknitých dosiek FERMACELL® pri všetkých skúšaných seizmických zaťaženiach. Týmto testom je potvrdená odolnosť dosiek proti dynamickému zaťaženiu

Sú vhodné aj do vlhkých priestorov a to hlavne pretože poskytujú vynikajúci účinok pri vyrovnaní vlhkosti a aktívne reguluje vlhkosť vzduchu v miestnosti (doskové materiály na báze dreva to nedokážu).

Akustická ochrana (izolácia proti hluku z vonkajšieho prostredia alebo medzi jednotlivými miestnosťami) je dosiahnutá vďaka vysokej objemovej hmotnosti. Rôzne skúšobné ústavy potvrdili vynikajúce zvukovo izolačné vlastnosti dosiek.

Každá doska FERMACELL® je nehorľavá (trieda reakcie na oheň A1 nebo A2). Všeobecne to znamená nehorľavé povrchy v drevostavbách a žiadne ďalšie požiarne zaťaženie. Požiarna odolnosť konštrukcie obložené vrstvou dosiek FERMACELL® dosahuje požiarnu odolnosť v trvaní jednej hodiny.

PROTIPOŽIARNÁ DOSKA.jpg

PROTIPOŽIARNÁ DOSKA

BEZPEČNÁ PRI ZEMETRASENÍ.jpg

BEZPEČNÁ PRI ZEMETRASENÍ

TLMENIE KROČEJOVÉHO HLUKU.jpg

TLMENIE KROČEJOVÉHO HLUKU

VIACPODLAŽNÉ DREVOSTAVBY.jpg

VIACPODLAŽNÉ DREVOSTAVBY

PRE DOBRÚ KLÍMU DOMOVA.jpg

PRE DOBRÚ KLÍMU DOMOVA

IZOLUJE PROTI HLUKU.jpg

IZOLUJE PROTI HLUKU

EXTREMNE STABILNÁ.jpg

EXTREMNE STABILNÁ

ČISTÝ VZDUCH V MIESTNOSTI.jpg

ČISTÝ VZDUCH V MIESTNOSTI

VYSOKO ZAŤAŽITEĽNÁ.jpg

VYSOKO ZAŤAŽITEĽNÁ

ĽAHKÉ SPRACOVANIE.jpg

ĽAHKÉ SPRACOVANIE

STATICKÉ ZAŤAŽENIE.jpg

STATICKÉ ZAŤAŽENIE

VHODNÝ MATERIÁL DO VLHKÉHO PROSTREDIA.jpg

VHODNÝ MATERIÁL DO VLHKÉHO PROSTREDIA

bottom of page