top of page

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Tatra Haus predstavuje inovatívny certifikovaný stavebný systém suchej výstavby domov na báze dreva tzv. drevostavieb, ktorého steny sú zdravotne nezávadné a ekologické.

Systém hrubej stavby pozostáva z obvodových ako aj priečkových stien a krovu, ktorý je tvorený väzníkovou priehradovou sústavou. Všetko je zhotovené vo výrobnej hale za pomoci modernej mechanizácie. Systém je vyrobený presne tak, ako to naši projektanti navrhnú. Tento moderný spôsob realizácie konštrukčného systému zabezpečuje vysokú presnosť a minimálnu chybovosť pri montáži konštrukcie stavby. Takmer celú hrúbku plášťa drevodomu tvorí tepelná izolácia. Teplo izoluje oveľa účinnejšie ako bežne používané stavebné materiály tehly či pórobetónové tvárnice. Pri rovnakej hrúbke steny tak získame ďaleko účinnejšie zateplenie.

POZNÁMKA: Konštrukcia podlahy, stropu ale aj strechy je rovnaká ako ste zvyknutý pri tradičnej murovanej stavbe.

3D-cisty.jpg
3D-odznak.jpg

Kladieme dôraz na detail, preto naša technológia, ktorú pri stavbe domov využívame sa zakladá na precíznom, až milimetrovom spracovaní správne vybraných stavebných materiálov. Ide o jednu z hlavných výhod systému oproti iným konštrukciám. Preferujeme kvalitu nad kvantitou, preto volíme overené materiály. Dôležitým pilierom spoločnosti Tatra Haus sú naši zamestnanci, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho tímu. Iba vďaka ním môžeme dosiahnuť požadovaný výsledok. O kvalite našej práce svedčí aj certifikát vydaný renomovaným technickým a výskumným ústavom vo Zvolene.
 

STOJÍME SI ZA KVALITOU NAŠEJ PRÁCE a preto VÁM RADI UKÁŽEME AKO STAVIAME.

Hotové prvky domu sa privezú na miesto stavby, kde sa pomocou žeriavu osadia na základovú dosku. Vďaka presnosti výroby a šikovnosti našich chlapov trvá realizácia hrubej stavby domu 2 až 3 dni (základová doska sa realizuje v predstihu aby bola dodržaná technologická prestávka). Našou snahou je zamedziť tzv. mokré procesy počas výstavby, tým dokážeme urýchliť samotnú realizáciu bez možnosti zníženia kvality.

V prípade prevedenia:

 • HOLODOM môžeme hovoriť o 2 týždňoch v závislosti od poveternostných podmienok

 • STANDARD v závislosti od veľkosti stavby je možné zrealizovať už do 2 mesiacov

 • NA KĽÚČ je doba realizácie ovplyvnená individuálnymi požiadavkami klienta. No pri štandardných podmienkach ide o 3 až 4 mesiace
  (v závislosti od náročnosti stavebných prác, prípadne technologických prestávok ci veľkosti samotnej stavby).

3D-hodiny.jpg

TATRAWALL Standard

Štandardná obvodová stena drevostavby. Skelet nosnej konštrukcie predstavuje jadro steny, ktorý je tvorený masívnym dreveným rámom, vyplnený tepelno-akustickou izoláciou z prírodnej minerálnej vlny. Parozábrana je aplikovaná na nosnom ráme steny z interiérovej strany. Celý systém uzatvárajú dosky FERMACELL, ktoré sú vyrábané na prírodnej báze. Všetky použité materiály sú prírodné a zdraviu neškodné. Len takto vieme dosiahnuť v dome zdravé prostredie tvorené prijateľnou klímou, čistým a hlavne zdravým ovzduším.

 • interiérové prevedenie stien je realizované podľa požiadaviek klienta(sadrové/minerálne omietky, tapety, maľba)

 • exteriérové prevedenie je riešené tradičným zatepľovacím fasádnym systémom

  • zateplenie fasádnym polystyrénom/minerálnou vatou

  • armovacia sklo-textilná mriežka + lepiaci tmel 

  • fasádna silikónová omietka (škrabaná)

Tatrawall-standard.jpg
Tatrawall-standard.jpg

TATRAWALL Premium

Ide o nad-štandardnú obvodovú stenu. Rozdiel v porovnaní s TATRAWALL STANDARD spočíva v tzv. inštalačnej predstene, ktorá slúži ako vrstva na vedenie inštalácií v obvodovej stene ale hlavne ako vrstva, ktorá chráni pred poškodením parozábrany (princíp parozábrany je popísaný v odseku nižšie). Táto fólia sa nachádza medzi inštalačnou predstenou a hlavným nosným rámom. Parozábrana chráni konštrukčný systém pred degradáciou. Taktiež vďaka nej dokážeme dosiahnúť moderné tepelno-technické parametre stavby. Táto fólia bráni, aby vlhkosť v podobe vodných pár prechádzala konštrukciou. Výhodou predsteny spočíva hlavne v ochrane tejto fólie tak sa zamedzí mechanické poškodenie (napr. omylom vytvorená trhlina). Ak je mechanický teda poškodená, dochádza k úniku vlhkosti.

POZNÁMKA:

Interiérové/exteriérové prevedenie stien je rovnaké ako pri štandardnej  obvodovej stene.

tatrawall-premium.jpg
tatrawall-premium.jpg

DIFÚZIA VODNÝCH PÁR

(použitie parozábrany v obvodovej stene)

Tento pojem vznikol pri snahe popísať spôsob, ako sa v drevostavbe vyrovnávať s vlhkosťou prúdiacou cez obvodové konštrukcie vykurovaného objektu. Jedná sa o vzdušnú vlhkosť, teda pary, rozpustené vo vzduchu. V priebehu vykurovacej sezóny sa vlhkosť z interiéru domu snaží prechádzať
cez obvodové konštrukcie smerom von a dostane sa tak ešte v samotnej konštrukcii do chladnejšej zóny, kde môže kondenzovať a ďalej sa hromadiť. Ku kondenzácií môže dôjsť v mieste tzv. rosného bodu, teda mieste, kde je už tak chladno, že vlhkosť nie je schopná ostať v plynnom skupenstve. Aby nedochádzalo ku kondenzácií v konštrukciách drevostavby, musia byť ich obvodové konštrukcie na vnútornej strane prekážkou proti prenikaniu vodnej pary. Schopnosť tejto prekážky proti prenikaniu vodnej pary je nazývaná ako parozábrana. Môžeme si ju predstaviť ako fóliu inštalovanú v závislosti od zvolenej skladby z interiéru na nosnú konštrukciu. Na zabudovanie okien a dverí treba použiť špeciálne pásky pre pripojenie rámov na parozábranu. Vzniknutú vlhkosť je nutné z interiéru odstrániť vetraním cez okná, dvere, digestor, alebo rekuperáciou. Vďaka vzduchotesnej rovine je možné ušetriť aj nemalé finančné prostriedky za vykurovanie.

difúzia vodných pár.jpg

TATRAWALL In

Predstavuje priečkovú stenu rodinného domu. Skladba steny je identická ako obvodová avšak bez nutnosti použitia parozábrany, keď že táto stena je umiestnená v interiéri. Prevedenie stien je realizované podľa požiadaviek klienta. Ideálnym riešením je aplikácia tenkovrstvej sadrovej/minerálnej omietky čím je dosiahnutý stupeň kvality Q3. Následne je aplikovaný interiérový náter, vrátane dôkladnej penetrácie. Pri dodržaní takejto skladby stien, klient často-krát nevie rozoznať typ konštrukcie.


Radi Vás o tom presvedčíme na obhliadke našich stavieb.

tatrawall-in.jpg
tatrawall-in.jpg
sadrokarton_osb_fermacell (1)_edited.jpg

NEPOUŽÍVAME sadrokartón ani OSB dosky

V bežných drevostavbách sú hlavne v interiéri použité sadrokartónové dosky. V tomto prípade idechlavne o ekonomické riešenie opláštenia stien. Ak chceme však dosiahnuť aby steny mali:

 • vysokú pevnosť a statickú zaťažiteľnosť

 • kvalitnú zvukovú izoláciu

 • vysokú požiarnu odolnosť

musí sadrokartón byť nahradený iným stavebným materiálom. OSB doska je spravidla horľavá a pri výrobe sú použité neprírodné pojivá (pojivo zabezpečuje súdržnosť drevených triesok). Pri danom materiály však nemôže vravieť o kvalite ovzdušia. Taktiež pri montáži dochádza k vyššej ,,chybovosti,,. Výhodou však predstavuje nízka cena, ktorá tak je rozhodujúcim faktorom pri voľbe.

 

Aký materiál však zvoliť ak chceme spomínané požiadavky dosiahnuť?

Riešenie predstavujú FERMACELL dosky

Stavebné dosky FERMACELL sa používajú už viac ako 40 rokov a ich dominantné využitie je hlavne pri stenách drevostavieb. Pozrite si ich výhody tu a presvedčíte sa sami.

TATRAROOF

TATRAROOF_arrow.jpg
tatra-roof.jpg

Pri pohľade z interiéru je aplikovaný sadrokartónový podhľad na nosnej konštrukcií tvorenej z UD a CD profilov (oceľová konštrukcia). Vzniknutá vzduchová medzera (medzi podhľadom a krovom) je priestor, kde je vedená elektro-inštalácia, vrátane vývodov na svetlá. Následne je tento priestor vyplnený prírodnou tepelno-akustickou izoláciou. Pod spodnými trámami krovu je uložená parozábrana. Krov je navrhnutý ako väzníková priehradová sústava a medzi jednotlivými spodnými trámami je prírodná tepelno-akustická izolácia aplikovaná fúkanou metódou aby tak bolo zabránené tepelným mostom. Nad touto vrstvou vzniká priestor, ktorý je možno využiť aj ako podkrovný (úložný) priestor. Vrchnú skladba väzníkov predstavujú krokvy nad ktorými je poistná strešná fólia ukotvená pomocou kontralatovania a následným latovaním je uložená betónová škridla, prípadne plechová krytina v závislosti od sklonu (v prípade plechovej krytiny je inak riešené debnenie strechy kvôli technickým normám).

POZNÁMKA:

Sadrokartónový podhľad z interiéru je štandardne riešený interiérovým bielym náterom (spoje sú vytmelené a vybrúsené), vrátane dôkladnej penetrácie. Výsledný stupeň kvality prevedenia je Q2.

TATRAWINDOW

tatra-window.jpg

TATRADOOR

tatra-door.jpg
bottom of page